Že dlje časa poteka projekt, s katerim pristojni urejajo prometno signalizacijo na državnih cestah. Zdaj ima tudi vsak posameznik možnost, da prek agencije za varnost prometa opozori na napake na občinskih cestah.

Na Javni agenciji RS za varnost prometa so spomnili na pomembnost prometne signalizacije v cestni infrastrukturi, saj ta prometnim udeležencem narekuje način ravnanja in ureja promet. Ni namenjena le voznikom, temveč prav vsem udeležencem v prometu, in tako je tudi pomembno, da je primerno urejena.

Na Direkciji RS za ceste (DRSC) poteka projekt ureditve prometne signalizacije in v približno letu dni so na območju državnih cest postavili 1448 in odstranili 1018 prometnih znakov. Številke sicer niso fiksne, saj projekt še poteka in se vedno spreminjajo. Kot so nam povedali na DRSC ves čas pregledujejo ceste, poškodovane in neprimerne prometne znake odstranijo in jih nadomestijo.

Na agenciji za varnost prometa pa zdaj želijo, da bi prometno signalizacijo izboljšali tudi na občinskih cestah in tako tudi zmanjšali število nesreč s smrtnim izidom. Na spletni strani agencije so izdelali podstran “Povej naglas”. Ta občanom omogoča, da posredujejo predloge in tako opozorijo, kje je po njihovem mnenju prometna signalizacija neustrezna oziroma pomanjkljiva. “Občani bodo lahko sporočili nepravilnosti prometnih znakov in poslali ustrezne fotografije in tako bi z njihovo pomočjo popravili kritične točke,” razlagajo na agenciji. Predloge bo nato agencija poslala županom, občinskim svetnikom ali državnim organom, da bi na tak način skupaj odpravili morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

Prometno signalizacijo tvorijo prometni znaki, turistično obvestilna signalizacija, dopolnilne table, označbe na cesti ter vsa druga sredstva in naprave, s pomočjo katerih se vodi promet in zagotavlja varno odvijanje prometa.